POJKARNA

2011

JURYNS MOTIVERING:

”Med vass och avslöjande flickblick infiltreras Pojklandet. En idéroman som strävar efter att upplösa språkets, växandets och verklighetens gränser. Om kroppen som slagfält och manligheten som drog.”

2017

BÄSTA UNGDOMSBOK 2017

INLÄSARE: JESSICA SCHIEFAUER

PRODUKTION: MAD HATTER AUDIO

2012

NOMINERAD

”I Pojkarna blandas saga och fantasi in i en realistisk skildring av hur det är att växa upp idag, sett ur flickperspektiv. Samtidigt är det en idéroman som belyser flickors och pojkars olika villkor genom att ställa angelägna frågor om genus. Schiefauer undersöker jagets och kroppens gränser, och i gestaltningen av Kim visar hon att fenomen som identitet och kön beskriver en evig rörelse, är något ständigt föränderligt och förhandlingsbart. Berättelsen har ett poetiskt tilltal och utmärks av ett fantasirikt och träffande bildspråk.”