ABOUT

IN ENGLISH

Jessica Schiefauer är född 1978 och uppvuxen i och utanför Göteborg. Hon har gått skrivarutbildningar på Fridhems folkhögskola, Bona folkhög- skola och Nordiska folkhögskolan. Vid Göteborgs universitet har hon studerat svenska, engelska och litteraturvetenskap och hon har också en pedagogisk examen. Vid sidan om författarskapet arbetar hon med kurser i språk och skrivande.

Jessica Schiefauer är flerfaldigt pris-belönad för sin litteratur och har en stor läsekrets bland både unga och vuxna. Utöver romaner och noveller skriver hon dramatik och dataspel.